تولیدات گروه صنعتی سهند پویا در واحد های خردایش و دانه بندی

هیدروسیکلون ها کاربرد زیادی در صنعت داشته و از آن ها در کارخانه های فرآودی معدنی جهت پر عیار سازی،نرمه گیری،دانه بندی و … استفاده می شود. هیدروسیکلون خوشه ای جهت رسیدن به اهداف خاص و دستیابی به ظرفیت بالاتر،بصورتچند هیدروسیکلون همزمان مورد استفاده قرار میگیرد که صورت ردیفی کنار هم قرارگرفته و تولید می شوند.

مزایا

بازدهی و عملکرد بالا به واسطه ی ساختار خوشه ای
عملکرد بهتر و سهولت در تعویض قطعات به واسطه ی عدم وجود قطعات متحرک
سهولت در نصب،بکارگیری و یا توقف در مدار تولید
راندمان بالا:90 الی 95 درصد
مقاوم دربرابرسایش،فرسایش،پارگی،مواد شیمیایی،روغن ها و حلال ها
تولید در سایز های مختلف متناسب با نیاز مصرف کننده
قابلیت تغییر در تعداد سیکلون ها و ابعاد سازه
افت فشار بسیار پایین
امکان استفاده از تمامی ظرفیت ها و یا بخشی از آن

هیدروسیکلون ها کاربرد زیادی در صنعت داشته و از آن ها در کارخانه های فرآودی معدنی جهت پر عیار سازی،نرمه گیری،دانه بندی و … استفاده می شود. هیدروسیکلون خوشه ای جهت رسیدن به اهداف خاص و دستیابی به ظرفیت بالاتر،بصورتچند هیدروسیکلون همزمان مورد استفاده قرار میگیرد که صورت ردیفی کنار هم قرارگرفته و تولید می شوند.

مزایا

بازدهی و عملکرد بالا به واسطه ی ساختار خوشه ای
عملکرد بهتر و سهولت در تعویض قطعات به واسطه ی عدم وجود قطعات متحرک
سهولت در نصب،بکارگیری و یا توقف در مدار تولید
راندمان بالا:90 الی 95 درصد
مقاوم دربرابرسایش،فرسایش،پارگی،مواد شیمیایی،روغن ها و حلال ها
تولید در سایز های مختلف متناسب با نیاز مصرف کننده
قابلیت تغییر در تعداد سیکلون ها و ابعاد سازه
افت فشار بسیار پایین
امکان استفاده از تمامی ظرفیت ها و یا بخشی از آن

تولیدات گروه صنعتی سهند پویا در واحد های خردایش و دانه بندی


هیدروسیکلون ها کاربرد زیادی در صنعت داشته و از آن ها در کارخانه های فرآودی معدنی جهت پر عیار سازی،نرمه گیری،دانه بندی و … استفاده می شود. هیدروسیکلون خوشه ای جهت رسیدن به اهداف خاص و دستیابی به ظرفیت بالاتر،بصورتچند هیدروسیکلون همزمان مورد استفاده قرار میگیرد که صورت ردیفی کنار هم قرارگرفته و تولید می شوند.

مزایا

بازدهی و عملکرد بالا به واسطه ی ساختار خوشه ای
عملکرد بهتر و سهولت در تعویض قطعات به واسطه ی عدم وجود قطعات متحرک
سهولت در نصب،بکارگیری و یا توقف در مدار تولید
راندمان بالا:90 الی 95 درصد
مقاوم دربرابرسایش،فرسایش،پارگی،مواد شیمیایی،روغن ها و حلال ها
تولید در سایز های مختلف متناسب با نیاز مصرف کننده
قابلیت تغییر در تعداد سیکلون ها و ابعاد سازه
افت فشار بسیار پایین
امکان استفاده از تمامی ظرفیت ها و یا بخشی از آن


تیکنر

مزایا

بازدهی و عملکرد بالا