رول کراشر

دسـتگاه سـنگ شـکن غلتکـی (رول کراشـر) کـه از دسـته ی ماشـین هـای HPGR مـی باشـد جهـت خردایـش مـواد با سـختی متوسـط و باال بـه کار مـی رود کـه در صنایـع کنسـتانتره سـنگ آهـن، سـیلیس، مواد نسـوز، فلدسـپات و… مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و در انـواع سـاده و دندانـه دار با جنس فـوالد منگنزی سـاخته می شـود. به علت عدم وجود ریزشکن های مطلوب در بازار، دستگاه رول کراشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مشخصات فنی:

ظرفیت: 10 تا 100 تن در ساعت

بیشترین قطر ذرات: 25میلیمتر

کمترین قطر ذرات

خروجی: 200میکرون

قطعات سایشی: تماما قابل تعویض

سیستم تخلیه اضطراری: تمام هیدرولیک

مدار فرمان: دستی و اتومات

سیستم اتصال: کوپلینگ و دنده زنجیر جنس

غلتک ها: فوالد منگنزی مولیبدن دار

نوع گیربکس: سه محوره

توان موتور: 55 الی 90 کیلو وات

خطا: فرم تماس پیدا نشد.